Rekrutacja

Nowo otwarte przedszkole publiczne zaprasza dzieci od 2,5 do 6 roku życia !

 
Przyjmujemy dzieci z całej Warszawy!
 
Nie pobieramy czesnego od rodziców.