Przedszkole Edulica

To wiecej niż tylko przedszkole. To Połączenie zaangażowanych i oddanych pracy ludzi z pasją Z nowoczesnym wyposażeniem w placówkach wykończonych W najwyższym standardzie.

Kadra

Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli języka angielskiego. Wszystkie ciocie i wujkowie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każdy maluszek czuł się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem wdrażając nowatorskie metody pracy dając radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.

Założenia programowe

W Przedszkolach Edulica realizujemy programy wychowawczo – dydaktyczne zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN oraz swoje autorskie programy wzbogacone nowatorskimi metodami pracy z dziećmi.

W naszych przedszkolach nauczyciele wykorzystują elementy metod, takich jak:
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (MDS)
• Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej
• Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i EwyZielińskiej
• Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
• Drama
• Ćwiczenia rytmiczne
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Metoda Batti Strauss (Aktywne słuchanie muzyki)
• Edukacja motoryczno-zdrowotna
• Edukacja językowa (język angielski)
• Edukacja przyrodnicza

Programy przeznaczone są do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziećmi rozwijającymi się prawidłowo i harmonijnie oraz dziećmi o szczególnych lub ponadprzeciętnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych. Nauczyciele wykorzystujący programy wychowawczo – dydaktyczne patrzą na swoich podopiecznych zawsze pozytywnie, przez pryzmat ich zdolności.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej duży nacisk kładziony jest na indywidualny rozwój Dziecka – wspieranie Jego potencjału i rozwijanie Jego szczególnych talentów bazując na osiągnięciach nowoczesnych metod nauczania. Poznawanie świata i otaczającej rzeczywistości odbywa się poprzez uczestnictwo między innymi w spektaklach teatralnych, spotkaniach z muzyką, wycieczkach, spotkaniach z nauką. Współczesny świat to zderzenie różnorodnych kultur, narodowości. W naszym programie nie może zabraknąć edukacji międzykulturowej, otwartości na „inność”, a więc wprowadzanie w świat tolerancji i szacunku do innego człowieka. Współpraca z Rodzicami to istotny element pracy naszych placówek. W realizacji naszych zadań liczymy na pomoc i wsparcie ze strony Rodziców poprzez udział w spotkaniach organizowanych dla rodziców, ale i w różnorodnych akcjach, uroczystościach na terenie przedszkoli oraz w prowadzeniu specjalnych zajęć dla naszych dzieci.

Zerówka

W naszych przedszkolach funkcjonuje oddział „0” przygotowujący do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I Szkoły Podstawowej (w październiku – listopadzie) przeprowadzamy analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel ma opracować i zrealizować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.